PODPORA - NÁVODY A NASTAVENÍ
 
 

KE STAŽENÍ

Zde naleznete profily pro tisk. Upgrade firmware tiskárny probíhá automaticky (verze s Klipper).
Pro verzi s Marlin již nové verze fw nevydáváme, návody se vztahují k verzi s Klipper a doporučujeme přechod na Klipper (pro více informací nás kontaktujte).
 
 

 
 
PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ A KONTROLA TISKÁRNY PO TRANSPORTU
 
Tiskárnu postavte na rovný povrch, ověřte vodováhou. Pro větší stabilitu a eliminaci vibrací podložte tiskárnu 4 bloky z tvrdé gumy tak, aby byla všecha 4 kolečka ve vzduchu.
 

OSA Z

Překontrolujte OSU Z - utažení uchycení, matice na závitových tyčích, případně dosaďte na jejich místo. V případě posunu jednotlivých vozíků je ručně srovnejte do stejné výšky.

OSA Y

Překontrolujte napnutí řemenů, případně napněte - řemen nesmí být volný a nejlepší napnutí je možnost nadzvednutí prstem cca 1,5 - 2 cm nad vozík osy X bez extra velké síly, ale ani lehce.

OSA X

Překontrolujte rovninnost karbonových tyčí, případně povolením držení a srovnáním a opětovným dotažením srovnejte tyče do roviny a do roviny vůči sobě.

Překontrolujte napnutí řemenů obou hlav.

Extrudery

Překontrolujte utažení 3 malých imbusů na každém extruderu umístěných pod gumovou krytkou a trysek - trysky se utahují za studena přiloženým klíčkem a jen lehce.

Překontrolujte, případně dotáhněte uchycení motorů, držáků jednotlivých os a dalších spojů na tiskárně.

Dále postupujte dle návodu na připojení tiskárny do sítě.

 
 
PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ A NASTAVENÍ WIFI
 
WIFI

Vytvořte v rámci sítě nebo na mobilním telefonu hotspot s názvem „SkeletonX“, heslo „SkeletonX“. Šifrování WPA-PSK.

Pokud již bylo nastavení změněno, tyto parametry neplatí a tiskárna se nepřipojí a je nutné použít nastavení přes SD kartu.

Připojte se ke stejné síti svým PC nebo notebookem.

Stáhněte SSH program PUTTY zde:

64bit x86 https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

32bit x86 https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe

Program spusťte a do hostname zadejte název tiskárny, který je uvedený na štítku uvnitř na dně v tiskárně nebo zezadu na tiskárně v případě boxované verze, např. „SkeletonX-0000“. Některé sítě potlačují hostname a je nutné zadat IP adresu - zjistíte ve Vašem routeru nebo mobilním telefonu. Vše ostatní ponechejte jak je a klikněte na tlačítko „Open“ ve spodní části.

Po otevření příkazového řádku zadejte uživatelské jméno „pi“ a heslo „raspberry“.

Do příkazového řádku zadejte „sudo raspi-config“ a odešlete, spustí se konfigurační program.

V menu zvolte „Network Options“ a dále „Wi-fi“, zde zadejte název Wi-fi a poté heslo. Poté stiskněte finish a poté zvolte restart.

V mobilním telefonu vypněte hotspot a PC nebo notebook připojte k Vaší síti.

 

ETHERNET

Tiskárnu lze připojit ethernet kabelem do sítě. Kabel připojíte do konektoru na zadní straně boxu s elektronikou pod tiskárnou.

 

ROZHRANÍ TISKÁRNY

Tiskárna si od DHCP serveru vyžádá IP adresu a poté se k rozhraní tiskárny připojíte zadáním „SkeletonX-0000.local“ do Vašeho prohlížeče - místo 0000 zadejte číslo tiskárny dle štítku.
 
 
 
Měření a kalibrace rezonancí osy X a osy Y vestavěným akcelerometrem
 
Tiskárna SkeletonX má v levé tiskové hlavě vestavěný akcelerometr. Tato procedura nalezne nejlepší nastavení pro zabránění artefaktů na výtisku - vlnky (waves), duchy (ghosts). Doporučujeme provést po převozu tiskárny nebo při změně váhy hlav či osy x. Tuto proceduru nedoporučujeme pouštět příliš často - např. před každým tiskem - nemá to význam, bez zásahu do váhy nebo mechanismu se hodnoty výrazně nemění.
 
Použijte funkci HOME -> zahřejte levý extruder na 100°C -> ventilátor ofuku výrobku zapněte na 50%
 
Do konzole napište ACCELEROMETER_QUERY .
 
Odpověď musí být ve stylu (hodnoty samozřejmě odlišné) Recv: // adx1345 values (x, y, z): 470.719200, 941.438400, 9728.196800 .
 
Pokud je odpověď Invalid adxl345 id (got xx vs e5) je chyba v komunikaci s akcelerometrem.
 
Dále spusťte MEASURE_AXES_NOISE - hodnoty by se měly pohybovat v rozmezí 1-100, při větších hodnotách je většinou problém ve vyvážení ventilátoru - očistěte všechny ventilátory na hlavách od případných nečistot, které vedou k nevyváženému chodu.
 
Poté spusťte vlastní kalibraci příkazem SHAPER_CALIBRATE , hlava a osy mohou vibrovat - je to normální.
 
Po dokončení stiskem tlačítka SAVE CONFIG v horní liště nebo odesláním příkazu SAVE_CONFIG uložíte vypočtené hodnoty.
 
Procedura dále ukáže maximální možné akcelerace pro kvalitní tisk, doporučujeme tuto hodnotu nepřekračovat.
 
 
Nastavení maximální akcelerace
 
Předchozí procedura vyhodnotí maximální možnou akceleraci bez zhoršení kvality tisku.
Tuto hodnotu změňte v souboru printer.cfg v sekci [printer] , parametr max_accel .
Maximální akceleraci při tisku poté můžete ovládat posuvníkem v kartě Settings .
 
 
Nastavení Prusa slicer
 
Zde naleznete přehled nastavení Prusa slicer pro tiskárnu SkeletonX
 
 
 
 
 
Balík s nastavením pro Prusa slicer můžete stáhnout zde: https://digibro3d.cz/downloads/PrusaSlicer_config_bundleSkeletonX.zip ... Po stažení a rozbalení provedete instalaci v menu Soubor / Importovat / Importovat konfigurační balík a vyberete stažený soubor.