Návody a nastavení

Při předání tiskárny je vždy provedeno školení obsluhy ovládání stroje, spuštění tisku, základního servisu a zjištění a vyřešení problémů při tisku technologií FDM.
Zde naleznete návody k základním úkonům, nejste-li si jisti, kontaktujte nás e-mailem, případně přes helpdesk systém.

PRVOTNÍ SPUŠTĚNÍ A KONTROLA TISKÁRNY PO TRANSPORTU

Tiskárnu postavte na rovný povrch, ověřte vodováhou. Pro větší stabilitu a eliminaci vibrací podložte tiskárnu 4 bloky z tvrdé gumy tak, aby byla všecha 4 kolečka ve vzduchu.

OSA Z

Překontrolujte OSU Z - utažení uchycení, matice na závitových tyčích, případně dosaďte na jejich místo. V případě posunu jednotlivých vozíků je ručně srovnejte do stejné výšky.

OSA Y

Překontrolujte napnutí řemenů, případně napněte - řemen nesmí být volný a nejlepší napnutí je možnost nadzvednutí prstem cca 1,5 - 2 cm nad vozík osy X bez extra velké síly, ale ani lehce.

OSA X

Překontrolujte napnutí řemenu hlavy extruderu (verze SH) nebo obou hlav (u idex verze), případně napněte.

Extrudery

Překontrolujte utažení trysky.

Překontrolujte, případně dotáhněte uchycení motorů, držáků jednotlivých os a dalších spojů na tiskárně.

Dále postupujte dle návodu na připojení tiskárny do sítě.

PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ A NASTAVENÍ WIFI

WIFI

Vytvořte v rámci sítě nebo na mobilním telefonu hotspot s názvem „SkeletonX“, heslo „SkeletonX“. Šifrování WPA-PSK.

Pokud již bylo nastavení změněno, tyto parametry neplatí a tiskárna se nepřipojí a je nutné použít nastavení přes SD kartu.

Připojte se ke stejné síti svým PC nebo notebookem.

Stáhněte SSH program PUTTY zde:

64bit x86 https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

32bit x86 https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w32/putty.exe

Program spusťte a do hostname zadejte název tiskárny, který je uvedený na štítku uvnitř na dně v tiskárně nebo zezadu na tiskárně v případě boxované verze, např. „SkeletonX-0000“. Některé sítě potlačují hostname a je nutné zadat IP adresu - zjistíte ve Vašem routeru nebo mobilním telefonu. Vše ostatní ponechejte jak je a klikněte na tlačítko „Open“ ve spodní části.

Po otevření příkazového řádku zadejte uživatelské jméno „pi“ a heslo „raspberry“.

Do příkazového řádku zadejte „sudo raspi-config“ a odešlete, spustí se konfigurační program.

V menu zvolte „Network Options“ a dále „Wi-fi“, zde zadejte název Wi-fi a poté heslo. Poté stiskněte finish a poté zvolte restart.

V mobilním telefonu vypněte hotspot a PC nebo notebook připojte k Vaší síti.

ETHERNET

Tiskárnu lze připojit ethernet kabelem do sítě. Kabel připojíte do konektoru na zadní straně boxu s elektronikou pod tiskárnou.

ROZHRANÍ TISKÁRNY

Tiskárna si od DHCP serveru vyžádá IP adresu a poté se k rozhraní tiskárny připojíte zadáním „SkeletonX-0000.local“ do Vašeho prohlížeče - místo 0000 zadejte číslo tiskárny dle štítku.

Nastavení Prusa slicer

Zde naleznete přehled nastavení Prusa slicer pro tiskárnu SkeletonX.

Nastavení Prusa Slicer

Nastavení Prusa Slicer

Nastavení Prusa Slicer

Balík s nastavením pro Prusa slicer můžete stáhnout zde: https://digibro3d.cz/downloads/PrusaSlicer_config_bundle_SkeletonX.zip

Po stažení a rozbalení provedete instalaci v menu Soubor / Importovat / Importovat konfigurační balík a vyberete stažený soubor. Zkontrolujte nastavení ryclostí tisku, případně ručně doupravte.

Nastavení offsetu trysky

Indukční senzor je vůči trysce posunut nahoru, aby nepřekážel výtisku, tato vzdálenost se nazývá z-offset. Tato hodnota je nastavena u nás při prvním spuštění a testování tiskárny. Pokud musíte při spuštění tisku měnít z-offset víc než pár desetin, můžete si tuto hodnotu doupravit tak, aby nebylo nutné z-offset nastavovat vůbec.
Tuto hodnotu změňte v souboru printer.cfg v sekci [probe] , parametr z_offset .
Pokud nastavujete z-offset do kladných hodnot (např. +0.15mm), tzn. tryska je příliš u tiskové podložky, upravte hodnotu z_offset tak, že od základní hodnoty (např. 0,9) tento offset odečtěte (např. 0,9 - 0,15 = 0,75).
Pokud nastavujete z-offset do záporných hodnot (např. -0.15mm), tzn. tryska je moc nad tiskovou podložkou, upravte hodnotu z_offset tak, že k základní hodnotě (např. 0,9) tento offset přičtěte (např. 0,9 + 0,15 = 1,15).

Nastavení offsetu trysek - netýká se verze SH

Pro kalibraci offsetu trysek vůči sobě, je určený gcode IdexKostka_0.6n_0.2mm_PLA_4m.gcode, kalibraci provádějte s materiálem PLA na hladkou stranu tiskové podložky.
Spuťte tisk a nechejte kalibrační kostky vytisknout. Cílem je aby obě kostky byly na sebe "nalepené" a neposunuté vůči sobě v žádném směru, tedy budou spojené, ale nebudou přímo ani v sobě.
Pro měření použijte posuvné měřítko nebo pravítko a měřte posunutí ve všech osách. Doporučujeme začít osou Z.
Hodnoty změňte v souboru printer.cfg v sekci [gcode_macro DC_VARS] , parametry variable_offset_x, variable_offset_y, variable_offset_x.
Očistěte podložku a tisk opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
Pokud je vše jak má být, kostky drží u sebe, ale jdou od sebe rozlomit.

offset trysky je mírně závislý na teplotě tiskové podložky, kalibraci nejlépe proveďte na zahřáté tiskové podložce na teplotu pro materiál, na který nejvíce tisknete

TISK

PŘED KAŽDÝM TISKEM překontrolujte utažení trysky, případně trysek (i idex verze).

Soubory pro tisk lze nahrávat buď metodou drag and drop přímo z průzkumníka nebo pomocí tlačítka upload v ovládacím prostředí tiskárny v záložce G-CODE FILES.
Po nahrání souboru spustíte tisk kliknutím na něj. Soubor lze přímo v tiskárně upravit kliknutím pravým tlačítkem na název a zvolením EDIT FILE.
Před spuštěním tisku doporučujeme předehřát trysku či obě i tiskovou podložku na žádanou teplotu, poté na hlavní obrazovce zvolte HOME ALL a Z TILT - tím vyrovnáte tiskovou podložku.
Po startu tisku tlačítky v sekci Z-Offset na hlavní obrazovce doladíte výšku první vrstvy. Záporná hodnota přibližuje trysku k tiskové podložce, kladná hodnota oddaluje trysku od tiskové podložky. První vrstvu můžete v přápadě potřeby doladit na jednotlivých motorech osy Z tlačítky "Z ? NAHORU" a "Z ? DOLU". NAHORU znamená posun tiskové podložky NAHORU a DOLU znamená posun tiskové podložky DOLŮ.

Údržba tiskárny:

Kontrolu a případnou údržbu je dobré provádět každých cca 200 hodin tisku, nebo 1x za měsíc.

Kontrola :

a) napnutí řemenů - při brnknutí by měl řemen vydávat zvuk, jako hluboká basová struna. Pokud to tak není, je potřeba pomocí předních (osaY) a bočních (osaX - díl, který nese lineární vedení) šroubů přitáhnout řemen.

b) přítlačná kolečka extruderu - otevřením bočních "dvířek" na těle tiskové hlavy (M3 šroub s pružinkou) a posvícením do vzniklé dutiny ověřte, že na ozubení přítlačných koleček nejsou zbytky filamentu. Pokud jsou, odstraňte je požitím jehly, nebo tenkého tvrdého štětce.

c) řemeničky - zkontrolujte, že na řemeničkách osy x a y nejsou namotané zbytky (vlasy) filamentu. Pokud ano, odstraňte je. Zkontrolujte a případně utáhněte fixační inbusové šrouky.

d) lineární vedení a vedení os y a z - zkontrolujte, že není vedení "suché". Pokud ano, použijte běžný strijní/ložiskový olej. Stačí několik kapek na každou tyč, nebo lineární vedení.

f) stav tiskové podložky - zmáčknutím každého rohu tiskové podložky ověřte, že klade odpor. Pokud se při slabém tlaku jedním prstem podložka pohne, sundejte tiskový plát a přitáhněte šroub příslušný k danému rohu podložky.

g) vedení filamentu - zkontrolujte PTFE hadičky (zlomy/zúžení). Pokud je PTFE hadička poškozená je dobré ji vyměnit.

h) ventilátory - zkontrolujte čistotu ventilátorů. Pokud jsou na ventilátoru namotané zbytky filamentu (vlasy), šetrně je odstraňte pomocí pinzety. Radiální ventilátory (turbínky na ofuk výrobku) mohou, vlivem času a opotřebení, vydávat při vysokých otáčkách typický zvuk. Nejedná se o chybu.